SENSIBILITAT I MOVIMENT

Activitat que té com a objectiu transmetre l’interès per la iniciació a la dansa i el ball en general. Des de P3 i enfocat per a Infantil i Primària. Desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió corporal. Aprenentatge i primeres passes artístiques en un entorn distès i apassionat

Dos grups segons les edats:

 

INICIACIÓ A LA DANSA

Classes enfocades a la coneixença del cos i dels moviments corporals. Els nens i nenes treballaran el ritme i la improvisació movent-se de manera espontània segons la música i segons coreografies treballades.

Horari: Dijous de 17:30h a 18:30h

Edats: Per a nens i nenes de P3 i P4

Preu: 104€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)

 

DANSA

Aprenentatge dels diferents estils de dansa, amb activitats amenes que els despertaran el desig de seguir avançant dins el món de la dansa i les arts escèniques.

Horari: Dimarts de 17:30h a 18:30h

Edats: Per a nens i nenes de P5, 1er i 2on de primària.

Preu: 104€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)