SENSIBILITAT I MOVIMENT

Volem que els infants explorin el moviment natural per tal que transmetin emocions mitjançant el ball, treballin l’expressió i la coordinació corporals, aprenguin a treballar en equip i a valorar la dansa i les arts

De P3 fi ns a 4rt d’ESO

Desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió corporal. Aprenentatge en un entorn distès

Festival d’Arts Escèniques amb els alumnes de música de la CAMS

Dos grups segons les edats:

 

INICIACIÓ A LA DANSA

Experimentació amb el cos i el moviment. Treballem per iniciar els infants en la dansa perquè millorin el coneixement del seu cos i els moviments corporals, aprenguin a treballar el ritme i la improvisació, movent-se de manera espontània segons la música, així com diferents coreografies

Horari: Dimarts de 17:30h a 18:30h

Edats: Per a nens i nenes de P3 i P4

Preu: 100€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)

 

AULA DANSA I

Descobriment de la diversitat d’estils de dansa. Aprenentatge dels diferents estils de dansa amb activitats amenes que els despertin el desig de seguir avançant dins el món de la dansa i les arts escèniques.

Horari: Dijous de 17:30h a 18:30h

Edats: Per a nens i nenes de P5, 1er i 2on de primària.

Preu: 100€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)