SENSIBILITAT I MOVIMENT

Activitat que té com a objectiu transmetre l’interès per la dansa i el ball en general.

De P3 fi ns a 4rt d’ESO

Desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió corporal. Aprenentatge en un entorn distès

Festival d’Arts Escèniques amb els alumnes de música de la CAMS

Dos grups segons les edats:

 

INICIACIÓ A LA DANSA

Classes enfocades a la coneixença del cos i dels moviments corporals. Els nens i nenes treballaran el ritme i la improvisació movent-se de manera espontània segons la musica i segons coreografi es treballades.

Horari: Dimecres i Dijous de 17:30h a 18:30h

Edats: P3-P4-P5

Preu: 90€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)

 

DANSA

Aprenentatge dels diferents estils de dansa, amb activitats amenes que els despertin el desig de seguir avançant dins el món de la dansa i les arts escèniques.

Horari: Dilluns o Dimecres de 17:45h a 18:45h

Edats: Des de 1r de primària a 4art d'ESO

Preu: 90€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)