SENSIBILITAT I MOVIMENT

Volem que els infants explorin el moviment natural per tal que transmetin emocions mitjançant el ball, treballin l’expressió i la coordinació corporals, aprenguin a treballar en equip i a valorar la dansa i les arts

De P3 fi ns a 4rt d’ESO

Desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió corporal. Aprenentatge en un entorn distès

Festival d’Arts Escèniques amb els alumnes de música de la CAMS

Dos grups segons les edats:

 

INICIACIÓ A LA DANSA

Experimentació amb el cos i el moviment. Treballem per iniciar els infants en la dansa perquè millorin el coneixement del seu cos i els moviments corporals, aprenguin a treballar el ritme i la improvisació, movent-se de manera espontània segons la música, així com diferents coreografies

Horari: Dijous de 17:30h a 18:30h

Edats: Per a nens i nenes de P3 i P4

Preu: 100€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)

 

DANSA

Descobriment de la diversitat d’estils de dansa. Aprenentatge dels diferents estils de dansa amb activitats amenes que els despertin el desig de seguir avançant dins el món de la dansa i les arts escèniques.

Horari: Dimarts de 17:30h a 18:30h

Edats: Per a nens i nenes de P5, 1er i 2on de primària.

Preu: 100€ / trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)