CATEGORIA
Pre-Mini 2013 Escobol
Pre-Mini Masculí Blanc
Pre-Mini Masculí Grana
Mini Masculí Blau
Mini Masculí Blanc
Mini Masculí Grana
Infantil Masculí
Cadet Masculí 1er Any
Cadet 2 Masculí
Cadet 1 Masculí
Júnior 3 Masculí
Júnior 2 Masculí
Júnior 1 Masculí
Sots-25 Masculí
Sènior B Masculí
Sènior A Masculí
CALEN.
CLASS.
FITXA
FOTO

 

CATEGORIA
Pre-Mini Femení Blanc
Pre-Mini Femení Grana
Mini Femení Blanc
Mini Femení Grana
Infantil 2 Femení
Infantil 1 Femení
Cadet 2 Femení
Cadet 1 Femení
Júnior Femení
Sènior C Femení
Sènior B Femení
Sènior A Femení
CALEN.
CLASS.
FITXA
FOTO