El Club Esportiu Sant Nicolau vol comunicar per la present que en compliment dels Estatuts, normativa vigent i  Acord de Junta del passat dilluns 8 de novembre del 2017 es convoca als Socis del Club Esportiu Sant Nicolau a l’Assemblea General de Socis. La primera convocatòria és a les 19h30’ del dimarts 19 de desembre a l’ Escola Sant Nicolau, C/ Jardí, 72 i la Segona i definitiva a les 20h00’ del dia i lloc i esmentats. L’ Assemblea convocada té caràcter Ordinari.

Podeu descarregar l'ORDRE DEL DIA així com la TARJA D'ADMISSIÓ O DE DELEGACIÓ DE VOT punxant sobre el botó inferior.