VALORS D'ART MARCIAL JAPONÈS

L’Aikido és un art marcial d’origen japonès. La seva pràctica està composta per 3 especialitats: defensa personal, maneig de l’espasa de fusta samurai i el bastó curt. L’Aikido ha heretat els codis més íntegres dels samurais com l’honor, respecte per als altres, la tolerància, la cavallerositat, la generositat, la cura de tots els éssers i el del seu lloc de pràctica.

Objectius:
>
Desenvolupar les qualitats físiques bàsiques: força, resistència, flexibilitat, coordinació i equilibri.
Desenvolupar les tècniques específiques d ‘Aikido: tècniques bàsiques de treball amb mans buides, treball amb els elements anomenats bokken i jo (espasa de fusta i bastó de fusta).
Integrar, cohesionar i fraternitzar entre els companys i professors.
Realitzar activitats de competició i jocs per a infants i joves.
Realitzar activitats complementàries els cap de setmana..

 

Horari: Dimecres de 13:15h a 14h (3r, 4t, 5è, 6è) i de 14:15h a 15h (I4, I5, 1r, 2n)

Edats: Per als alumnes d'I4 i I5 d'Educació Infantil i de 1r a 6è de Primària.

Preu: 104€ / trimestre